For første gang foregår en spesifikk utvelgelse i Auschwitz-Birkenau: Arbeidsføre menn og kvinner blir sendt til tvangsarbeidsleire, mens gamle, barn og syke utpekes til gasskamrene. De første ofrene for utvelgelsen er en toglast med slovakiske jøder. Etter hvert blir plyndring fra ofrene satt i system: Alt fra personlige gjenstander til menneskehår blir fratatt ofrene og senere brukt til krigsproduksjon (hår blir for eksempel brukt som tetningsmiddel til røranleggene i ubåter). (04.07.1942)

Noregs Ungdomslag melder at forbudet mot offentlig dans ikke gjelder for nasjonal dans og folkevisedans, som fortsatt kan drives helt fritt. (04.07.1942)

En mineeksplosjon ved gården Kilan i Flakstad i Lofoten har krevd fem menneskeliv, deriblant to barn. To av de omkomne er fra Ballstad. Fire personer ble i tillegg skadet. (04.07.1942)

En avis melder: «Stor ferietrafikk i dag. Folk er makeløse til å finne en utvei når det gjelder å komme på landet». Med stadig hardere reiserestriksjoner er sykkelen et uunnværlig fremkomstmiddel. Daglig drar hundrevis av sykkelturister med stor oppakning ut fra de store byene. De fleste drar til fjells og overnatter i telt, samtidig som de besøker bondegårder underveis for å kjøpe egg og melk. (04.07.1942)

Kvinner står i matkø sommeren 1942, på Kragerø torv. Melkespann tyder på at de også skal til meieriet. (03.07.1942)

MS Gundersen av Oslo blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Honduras til Texas. Én person omkommer og 25 personer går i livbåtene. (02.07.1942) 

Det er flere flyalarmer i Vardø gjennom døgnet. Mange bomber slippes, og tysk luftvernartilleri forsøker å skyte ned flyene. Blant annet blir det bombet mot Vardø kirke, som får store skader i tårnet og tårnhuset. Alle vinduene i kirken blir knust. Søndre vegg får store skader, og det går stygt ut over inventaret i kirken. Åtte gårder får store eller svært store skader og en mange hus får vindusruter skadet. Ingen mennesker blir skadet, men fire hester blir drept. Innbyggerne viser en god holdning, selv om man hittil har hatt store påkjenninger med krigshandlingene. (02.07.1942)

Forsterkninger i form av luftvern ankommer Svalbard i Operasjon Gearbox, nesten to måneder etter at Operasjon Fritham-styrken har etablert seg. De etterfølgende operasjonene – Gearbox 2, 3 og 4 – fører med seg mer personell og luftvern samt hunder og kystartilleri. Hensikten er å drifte en meteorologisk stasjon og hindre at tyskerne tar over Svalbard. Svalbardgarnisonen teller etter hvert inntil 172 mann. (02.07.1942)

Det japanske fangeskipet Montevideo Maru blir torpedert og senket av den amerikanske ubåten USS Sturgeon utenfor Luzon. Samtlige 1054 personer om bord omkommer, deriblant flere nordmenn som er tatt til fange fra andre skip. (01.07.1942) 

DS Cadmus av Oslo blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Honduras til Texas. To personer omkommer og de andre ankommer Mexico-kysten i livbåter fem døgn senere. (01.07.1942) 

Syv funksjonærer i en forretning i Oslo blir arrestert av Statspolitiet fordi forretningen har fungert som distribusjonskanal for en illegal avis. Tre av dem får ett års fengsel, fire får ni måneder. (01.07.1942)

Førergarden (opprinnelig Garden, deretter Førerens Garde og Førergarden) meldes klar for innsats. Den skal kles opp i gardeuniformer fra før krigen og først og fremst være en vaktavdeling for Quisling. (01.07.1942)