En alliert flåtestyrke kommer på snarvisitt til Svalbard. Dette er en rekognoseringsstyrke, fordi det er uklart hvorvidt det finnes tyske styrker der. 56 mann fra Svalbard benytter anledningen til å bli med kullbåten Dagny I, som nå skal være følgeskip tilbake til London i stedet for å følge opprinnelig plan om å gå til Norge. (31.07.1941)