Göring gir ordre om å forberede en «total løsning på jødespørsmålet i den tyske innflytelsessfæren i Europa». Etter instruks fra Hitler ber han general Heydrich om «å levere til meg så snart som mulig en mulig plan for de administrative materielle og finansielle tiltak som er nødvendig for å utføre den ønskede endelige løsning av det jødiske spørsmål». (31.07.1941)