I en henvendelse fra Grimelundkretsen, også bare kalt Kretsen, fremkommer et ønske overfor eksilregjeringen om å bytte ut forsvarsminister Ljungberg med general Fleischer. Statsminister Nygaardsvold velger å ikke behandle det konkrete forslaget fra Kretsen, som han vet at er en gruppe motstandsfolk som i utgangspunktet er negative til hans regjering. (18.07.1941)

Quisling fyller 54 år. «Dagen for slaget i Hafrsfjord for 1000 år siden og Harald Hårfagres samling av Norge til ett rike», skriver en avis. NS feirer dagen med festmøter og taler. Generalsekretær for NS, Rolf Fuglesang, taler i Colosseum kino, blant annet med ordene: «Vidkun Quisling ble født den 18. juli, dagen for slaget i Hafrsfjord…» (18.07.1941)