Terboven signerer ny forordning: «Forordning om den civile undtagelsestilstand.» Denne sier at Rikskommissæren kan innføre unntakstilstand i hele Norge om nødvendig og at ved unntakstilstand skal standrett gjelde (militær domstol på stedet). Straffer er livsvarig tukthus eller dødsstraff. Sistnevnte dom skal fullbyrdes ved skyting på stedet. Forordningen gir også SS-sjefer myndighet til å treffe vedtak på stedet: «[..]for å opprettholde eller gjenopprette den offentlige orden og sikkerhet. Han kan derved også avvike fra gjeldende lovbestemmelser». (31.07.1941)