Seilbåten Reeni forlater Ålesund med to personer om bord. Disse er på flukt fra Gestapo og kommer fra Østlandet. I Ålesund kjøpte de seilbåten for 2000 kroner. Når de kommer vest for Shetland bryter det ut et fryktelig uvær, men båten driver til Aberdeen og blir reddet. (27.07.1941)

MS Lidvard, som har ligget fanget og innesperret i Dakar i Fransk Vest-Afrika i over ett år, flykter over nettsperringen ved havneinnløpet. Kun 11 av opprinnelig besetning på 31 er igjen på skipet, og de tar i tillegg med seg åtte mann fra andre innesperrede skip. En fransk armert tråler forsøker å ta opp jakten, men må gi tapt på grunn av Lidvards fart. Lidvard møter etter hvert et britisk krigsfartøy og får eskorte til Freetown i Sierra Leone. Denne fluktbragden får propagandamessig stor betydning for de allierte. (27.07.1941)

DS Inga I blir torpedert og synker i løpet av to minutter, på vei fra Oban til Gibraltar. Alle mann blir liggende i sjøen og klamrer seg til vrakrester inntil et eskortefartøy plukker dem opp. Tre mann forsvinner. (27.07.1941)