I visse deler av Bergen innføres forbud mot offentlig dans, etter ordre fra Terboven. Foranledningen er et par episoder utenfor danselokaler hvor det oppstår demonstrasjoner og slagsmål mellom norske ungdommer og tyske soldater. 50 ungdommer arresteres og flere blir idømt flere års tukthus. (26.07.1941)

Baard Krogvig, som 10. juli ble sendt fra Sverige til Norge med en halv million kroner til motstandsarbeidet og for å skaffe opplysninger om tilstanden i Norge, kommer tilbake til Sverige. Han gir en foreløpig, muntlig rapport til statsråd Anders Frihagen. Skriftlig rapport skal leveres i august, men Krogvig blir i mellomtiden arrestert og rapporten beslaglagt av svensk politi. Frihagen setter seg i sving for å få rapporten utlevert. Han får ingen hjelp fra den svenske regjeringen, men han får tak i den viktige rapporten på annet vis. Krogvigs rapport gir Frihagen det nødvendige grunnlaget for å planlegge fremtidig kontakt mellom regjeringen, via legasjonen i Stockholm, og motstandsgrupper i Norge. Krogvig løslates senere. (26.07.1941)