Det arrangeres stort folketog ved Universitetsplassen i Oslo i kveld, det samme ved Skarpsno, Colosseum, Ankertorget og på Grønlands torg. I togene skal det kun bæres norske og finske flagg. Arrangør er Oslo kommune. Quisling maner til «samling og kamp mot bolsjevismen: En brutal bolsjevikarm river kristenkorset ut av vårt flagg!» (04.07.1941)

Et britisk fly blir skutt ned av tyskerne ved Kaldafoss på Tysnes sør for Bergen. De tre soldatene om bord omkommer, men bare to blir funnet og lagt på svaberget av tyske soldater. (04.07.1941)

Etter at SOE har økt rekrutteringen av norske agenter etter Svolværraidet, blir Norwegian Independent Company No. 1 formelt opprettet, bestående av norske menige og offiserer. Enheten, som tilhører den norske hær men er under britisk kommando, blir mest kjent i Norge som Kompani Linge. Treningen foregår for tiden ved Fawley Court, Henley-on-Thames. (04.07.1941)