Flyalarm i Vardø. Tre fly i stor høyde, kurs fra nordvest til sør. 14 bomber sluppet, hvorav 4 brannbomber. Bombene treffer ved karanteneanstalten, Steilnes, og noen går i sjøen. Alle bombene faller ned på åpen mark og fører bare til mindre skader. En gutt blir lettere skadet. (17.07.1941)

Et flyangrep mot tyske skip i Haugesund koster åtte sivile personer livet. 16 blir såret. (17.07.1941)

De 45 tyske jentene fra Tyske jenters forbund (BDM) reiser tilbake til Tyskland. Mange norske og tyske venner har møtt opp på Østbanen for å si farvel, og et militærorkester spiller på perrongen til ære for jentene. (17.07.1941)

En frisør i Ofoten slår opp følgende plakat: «På grunn av prispolitiets inngripen i mine lørdagspriser, som nu er blitt ulovlige, men ikke ublue, holdes salongen stengt hver lørdag i månedene juli og august.» (17.07.1941)

Milorgs henstilling av 10. juni, om å få en konstitusjonell rolle i motstandsarbeidet, får svar fra England. Saken har vært til hektisk behandling hos de militære myndigheter, også hos britene, som har den egentlige ledelse av de allierte krigsoperasjonene i Norge. Svaret kommer dermed ikke fra kongen, ei heller fra eksilregjeringen, men fra britene – og er skrevet på engelsk. Britene er lite begeistret for en «passiv holdning» fra Milorg-ledelsen, som ikke ønsker våpen og er sterkt imot sabotasjer på nåværende tidspunkt. Når det gjelder Milorgs ønske om et maktapparat for et innenlands styre i Norge med direkte ansvar overfor kongen, svarer britene:

(17.07.1941)