Utdeling av koks begynner i Oslo. Hver husstand får tildelt fem hektoliter, men det er forbudt å bruke den før 15. desember. (30.07.1941)

11 av 20 britiske Swordfish torpedofly går tapt etter et mislykket flyangrep fra hangarskip mot tyske skip ved Kirkenes. (30.07.1941)

Terboven innkaller LOs formann Jens Tangen og advokat Viggo Hansteen til et møte, hvor han gir uttrykk for at han ikke finner seg i at LO neglisjerer det nye Arbeidsdirektoratet. Tangen svarer at medlemmene ikke avfinner seg med at det ikke er tatt klart standpunkt til LOs fortsatte virke og forlanger at fengslede tillitsmenn løslates og lønnsspørsmålet blir løst. Terboven sier at lønnsforhandlinger skal blir tatt opp i nærmeste fremtid. (30.07.1941)