Ordføreren i Vardø kunngjør at byen ikke kan skaffe tilstrekkelige forsyninger av kull og koks. Innbyggerne må derfor nå gå i gang med å stikke torv for vinteren. (05.07.1941)

DS Advance av Oslo blir senket under et britisk flyangrep på Stadhavet rett utenfor Kjerringa/Vestkapp. Skipet var på vei mot Hommelvik. Mannskapet blir plukket opp av redningsskøyta Idun, som frakter dem til Ålesund. (05.07.1941)

Ni av mannskapet og fire amerikanske Røde Kors-søstre fra MS Vigrid, som ble torpedert 24. juni, blir plukket opp fra en livbåt av den amerikanske jageren Charles F. Hughes. (05.07.1941)

Havnen i Haugesund blir utsatt for et britisk bombeangrep. Tre hus blir ødelagt. (05.07.1941)

Personer som melder seg til Den norske legion loves betydelig og passende økonomisk støtte i henhold til faktorer som blant annet vedkommendes tidligere inntekt og familiestørrelse. Staten skal også betale husleie og syke- og livsforsikring. (05.07.1941)

I et brev fra Kirkedepartementet avskjediges de to biskopene James Maroni og J. M. Støren samt fem prester, med bakgrunn i forordningen fra desember 1940 om øvre aldersgrense på 65 år. (05.07.1941)