Baard Krogvig, som 10. juli ble sendt fra Sverige til Norge med en halv million kroner til motstandsarbeidet og for å skaffe opplysninger om tilstanden i Norge, kommer tilbake til Sverige. Han gir en foreløpig, muntlig rapport til statsråd Anders Frihagen. Skriftlig rapport skal leveres i august, men Krogvig blir i mellomtiden arrestert og rapporten beslaglagt av svensk politi. Frihagen setter seg i sving for å få rapporten utlevert. Han får ingen hjelp fra den svenske regjeringen, men han får tak i den viktige rapporten på annet vis. Krogvigs rapport gir Frihagen det nødvendige grunnlaget for å planlegge fremtidig kontakt mellom regjeringen, via legasjonen i Stockholm, og motstandsgrupper i Norge. Krogvig løslates senere. (26.07.1941)