LO har ikke fått svar på henvendelsen til Terboven av 30. juni om at arresterte tillitsmenn må løslates. Et møte i LOs sekretariat beslutter dermed å nekte samarbeid med det nyopprettede Arbeidsdirektoratet; det er ikke mulig å regne med holdbare arbeidsforhold fremover. (15.07.1941)

Hærens overkommando bestemmer at norske soldater i Storbritannia skal utdannes som fallskjermtropper, og det blir satt i gang kurs. I løpet av 1941 blir det utdannet 75 befal og menige ved seks kurs, hver av 14 dagers varighet. De skal senere danne stammen i det norske fallskjermkompani. (15.07.1941)

I Gjøvik blir bestanden av kaniner anslått til omtrent 10 000, gjennomsnittlig to kaniner per innbygger. Byen har i tillegg rundt 200 villagriser. (15.07.1941)

27 prester som er medlemmer eller sympatisører av NS, offentliggjør et opprop til det norske folk om å stå samlet for kirke og kristentro, mot bolsjevismen. Oppropet er et ledd i NS’ propaganda for å få Den norske kirke til å gå aktivt inn i «kampen mot bolsjevismen» og dermed støtte verving av norsk ungdom. (15.07.1941)

På Kongsvinger innføres «alminnelig utgangsforbud» mellom kl. 20 og 05. Det skal gjelde i fjorten dager, på grunn av uroligheter som oppsto under konstituert statsråd Riisnæs’ tale den 13. juli da «engelskvennlige elementer» ved hjelp av tilrop hindret interesserte i å besøke møtet. Det utviklet seg til tyskfiendtlige demonstrasjoner som «satte den offentlige ro og sikkerhet i fare». Blant annet ble to ungdomsførere for NS utsatt for trusler. (15.07.1941)