MS Lidvard, som har ligget fanget og innesperret i Dakar i Fransk Vest-Afrika i over ett år, flykter over nettsperringen ved havneinnløpet. Kun 11 av opprinnelig besetning på 31 er igjen på skipet, og de tar i tillegg med seg åtte mann fra andre innesperrede skip. En fransk armert tråler forsøker å ta opp jakten, men må gi tapt på grunn av Lidvards fart. Lidvard møter etter hvert et britisk krigsfartøy og får eskorte til Freetown i Sierra Leone. Denne fluktbragden får propagandamessig stor betydning for de allierte. (27.07.1941)