I visse deler av Bergen innføres forbud mot offentlig dans, etter ordre fra Terboven. Foranledningen er et par episoder utenfor danselokaler hvor det oppstår demonstrasjoner og slagsmål mellom norske ungdommer og tyske soldater. 50 ungdommer arresteres og flere blir idømt flere års tukthus. (26.07.1941)