MB Håpet forlater Uransvåg i Bremnes med seks personer om bord, på vei mot Skottland. (31.07.1941)

Göring gir ordre om å forberede en «total løsning på jødespørsmålet i den tyske innflytelsessfæren i Europa». Etter instruks fra Hitler ber han general Heydrich om «å levere til meg så snart som mulig en mulig plan for de administrative materielle og finansielle tiltak som er nødvendig for å utføre den ønskede endelige løsning av det jødiske spørsmål». (31.07.1941)

En alliert flåtestyrke kommer på snarvisitt til Svalbard. Dette er en rekognoseringsstyrke, fordi det er uklart hvorvidt det finnes tyske styrker der. 56 mann fra Svalbard benytter anledningen til å bli med kullbåten Dagny I, som nå skal være følgeskip tilbake til London i stedet for å følge opprinnelig plan om å gå til Norge. (31.07.1941)

På bakgrunn av gårsdagens møte LO hadde med Terboven, løslates de fem LO-tillitsmennene som ble arrestert i Stortinget 18. juni. Det fører til at LO, med knapt flertall i sekretariatet, opphever boikotten av Arbeidsdirektoratet. (31.07.1941)

Terboven signerer ny forordning: «Forordning om den civile undtagelsestilstand.» Denne sier at Rikskommissæren kan innføre unntakstilstand i hele Norge om nødvendig og at ved unntakstilstand skal standrett gjelde (militær domstol på stedet). Straffer er livsvarig tukthus eller dødsstraff. Sistnevnte dom skal fullbyrdes ved skyting på stedet. Forordningen gir også SS-sjefer myndighet til å treffe vedtak på stedet: «[..]for å opprettholde eller gjenopprette den offentlige orden og sikkerhet. Han kan derved også avvike fra gjeldende lovbestemmelser». (31.07.1941)