Kristiansund er den aller mest krigsskadde byen i Norge. Omtrent 800 av i alt 1300 bygninger ble helt eller delvis ødelagt under krigshandlingene, og ødeleggelsene utgjør omlag 28 prosent av landets samlede krigsskade på bygninger. I dag er en stor dag: Barnas Hus åpner barnehage på Goma. Dette er den eneste barnehagen i den krigsherjede byen og gis i gave av svensk Røde Kors. Røde Kors’ lokale leder, fru Dea Yderstad, overleverer huset og daghjemmet til landskomiteens formann fru Thora Parelius. Fru Parelius er på Norges Røde Kors’ vegne glad for at de kan rekke en hjelpende hånd til en brannlidt by. (16.07.1941)

Mesteparten av årets sukkerroeproduksjon går til fremstilling av kaffeerstatning. Freia har kontraktdyrking på 4-500 mål og oppfører eget tørkeri i Oslo. (16.07.1941)

Landets samlede behov for ved til vinteren anslås til 1,7 millioner favner, hvorav Oslo skal ha 600 000. Hittil er 8000 mann rekvirert til vedhogst, men det trengs i alt 15 000. Hogsten skal være avsluttet i august. (16.07.1941)

Oslo-trikken opplever rekordtrafikk; 14 millioner flere registrerte passasjerer de fem første måneder i år enn i fjor. (16.07.1941)

«Rift om potetene og kamp om jordbærene. Ilter morgenstemning på Grønlands torg», står det å lese i en av avisene. (16.07.1941)