På bakgrunn av gårsdagens møte LO hadde med Terboven, løslates de fem LO-tillitsmennene som ble arrestert i Stortinget 18. juni. Det fører til at LO, med knapt flertall i sekretariatet, opphever boikotten av Arbeidsdirektoratet. (31.07.1941)