Terboven innbyr deltakerne i den tysk-norske jenteleiren til et besøk i hans residens på Skaugum. Et stort antall tyske og norske æresgjester, blant dem Quisling, opplever i nærvær av rikskommissaren og tyske referenter fra Tyske jenters forbund en munter aften, der ungdommene fra de to landene bidrar med folkedans, folkeviser, sang og musikknumre. Til slutt overrekker Terboven en blomsterbukett til hver av de norske og tyske jenter. (12.07.1941)

En ny, populær form for byttehandel oppstår: Byfolk som kommer ut på landet får tilbud om egg, grønnsaker og bær mot å hjelpe til med luking. Dette ses på som en ulovlig omgåelse av rasjoneringsforskriftene. (12.07.1941)

Politikonstabel Sverre Osnes blir skutt og drept av en person som skal arresteres på Ellingsøya utenfor Ålesund. Personen er los og har nektet å bli satt inn i los-tjeneste for tyske skip; derfor skal han arresteres. Skjebnens ironi blir ikke mindre av at det er en motstandsmann som blir skutt. (12.07.1941)

I Vardø går flyalarmen igjen på morgenen; tre sovjetiske fly med kurs fra øst mot vest slipper omtrent 12 bomber over barakkene i Russevika. Av disse er én brannbombe, og 2-3 blindgjengere blir liggende på sletta. Én mann blir lettere skadet når han søker ly under en fjellknatt og får denne over seg under angrepet. Like etter slippes omtrent 20 bomber over området til 4. batteri på Vårberget. Ingen skader der. (12.07.1941)