Asbjørn Sunde og hans medsammensvorne i Osvald-gruppen har gjort klar lagre med sprengstoff rundt om i landet. De gjennomfører jernbanesabotasje ved Nyland stasjon, noe som blir starten på en serie av aksjoner. Et Wehrmacht-tog sprenges og skinnegangen får skader. Denne typen aksjon står i opposisjon til NKPs, Milorgs og andre deler av hjemmefrontens ønske om mer passiv motstand. (20.07.1941)