Nasjonal Samlings Ungdomsfylking åpner den første norsk-tyske jenteleir på Nordseter ved Lillehammer. 45 norske NSUF-jenter/jentehirden har gjort i stand til gjester fra bevegelsen «Tyske jenters forbund» (BDM), en nasjonalsosialistisk masseorganisasjon for jenter mellom 14 og 18 år i Tyskland. Dr. Jutta Rüdiger, landsleder i BDM Tyskland, er gjest i noen dager og tas imot av Quisling. (07.07.1941)

BAKGRUNN: USA okkuperer Island. Storbritannia invaderte det nøytrale Island 10. mai og har omtrent 25 000 soldater stasjonert der. Britenes okkupasjon er imidlertid et hinder for islandsk handel, da de forbys å eksportere fisk, fiskeolje og annet til land som samarbeider med Tyskland eller grenser til Østersjøen eller Nordsjøen – inkludert Danmark og Sverige. Det foreligger også en risiko for angrep på Island, ettersom Storbritannia er krigførende. Krigsutviklingen har nå kommet så langt at britene trenger troppene sine andre steder. Den amerikanske presidenten foreslår at USA skal okkupere Island og britiske tropper trekkes ut. Winston Churchill aksepterer tilbudet umiddelbart, ettersom han vil ha USA med i krigen. Den amerikanske okkupasjonen av Island skjer altså på en tid der USA ikke er krigførende. Roosevelt hevder overfor den amerikanske kongressen at okkupasjonen er nødvendig for å forebygge krig, i tilfelle Tyskland skulle okkupere Island. I dag okkuperes Island av amerikanerne, som etter hvert kommer til å ha omtrent 40 000 soldater stasjonert der. Bildet viser amerikanske tropper som ankommer Island. (07.07.1941)

Det går flyalarm i Vardø, og fem sovjetiske fly observeres i stor høyde fra nordvest mot sør. En del bomber slippes, og det er nedslagsfelt fra vestre molo over festningsområdet og Vardø radio. Eneste skade får et hus når en stein blir slynget gjennom taket. Fly slipper også bomber over flyplassen i Kirkenes. (07.07.1941)

Norsk Sykepleierforbund har fått kommissarisk ledelse, blir «nyordnet» og får flere NS-folk i ledelsen. Tidsskriftet Sykepleien vil etter hvert bringe entusiastiske beretninger fra sanitetsarbeid på østfronten. Både fullt utdannede sykepleiere og folk med lavere utdanning melder seg til tjeneste for tysk Røde Kors som sykepleiere og hjelpepleiere. (07.07.1941)

Torbjørn Eggen er utnevnt til fylkesmann og NS-fylkesfører for Nord-Trøndelag, med virkning fra 1. juli. Slike kombinasjoner av offentlige verv og partiverv er ikke uvanlig innenfor NS. (07.07.1941)

Det kommer nye forskrifter om tekstil- og skotøyrasjonering. Det skal gis spesielle kort for barn under ett år. For øvrig blir det ingen lettelser i rasjoneringen. (07.07.1941)

Det fastsettes nye maksimalpriser for frukt, bær, grønnsaker og poteter i hele landet. Enhver grossist skal også godkjennes. (07.07.1941)