Utdeling av koks begynner i Oslo. Hver husstand får tildelt fem hektoliter, men det er forbudt å bruke den før 15. desember. (30.07.1941)