Omsetningen av hvalkjøtt blir regulert. Hvalfangere kan bare levere til godkjente oppkjøpere, og halvparten av fangsten skal reserveres for hermetikkindustrien. Resten blir fordelt på byer og distrikter etter en bestemt fordelingsnøkkel. Oslo får 50 prosent, Bergen omtrent 25. (11.07.1941)

Terboven gir personlig beskjed til biskop Berggrav om at avskjedigelsen av de to biskopene og fem prestene tilbakekalles. Samtidig har biskopene møte i Oslo og gir i et brev til Terboven uttrykk for at en innsamling av kirkeklokkene vil gjøre sterkt inntrykk og ødelegge store kulturverdier. Saken verserer lenge mellom departementer og myndigheter, blant annet Riksantikvaren, og saken dør bort uten noen innsamling. Her er biskopene avbildet i løpet av møtevirksomheten. Fra venstre, biskopene Støren, Berggrav, Fleischer, Hille, Skagestad, Maroni og Krohn-Hansen. (11.07.1941)