Et persontog på Bergensbanen kjører forbi stoppsignal ved innkjøringen til Sandvika stasjon og inn på spor 3, hvor det støter mot et lokaltog. Lokomotivet og tre vogner sporer av og blir skadet. I lokaltoget blir vognene dels avsporet og dels trykket inn i hverandre. Skaden beløper seg til omtrent 56 000 kroner. En nazioffiser og NSB-tjenestemann samtaler etter sammenstøtet. Til venstre; ekstratog til Bergen. (14.07.1941)

En fangeleir er under oppføring ved Saudasjøen. Her bygges det aluminiumsverk, der fanger fra mange forskjellige land skal drive straffarbeid fremover. Mange fanger vil ikke overleve i leiren, og bare 27 av flere tusen klarer å rømme i krigsårene. (14.07.1941)

Tyske myndigheter kunngjør at kontakt med fagorganisasjonene skal overføres fra rikskommissariatets kontor til et Arbeidsdirektorat underlagt Sosialdepartementet. Dette skal behandle alle saker som angår arbeidstakeres og arbeidsgiveres organisasjoner. (14.07.1941)