På den tysk-norske jenteleiren ved Lillehammer taler lederen i «Tyske jenters forbund», Jutta Rüdiger, om de krav som stilles til den oppvoksende slekt. Hun overrekker også en gave til Quisling. Han fremholder at en fornyelse av folket er i gang og at det ikke er en tilfeldighet at Tyskland går i spissen i denne kampen. «Det er ungdommen det først og fremst gjelder å få med seg. Det er den vi skal bygge på.» Særlig fremholder han betydningen av at jentene ser sin oppgave i «å være rasens beskyttere». (09.07.1941)

Statsråd Hagelin utsteder en ny forordning om «arbeidshjelp til særlig viktige oppgaver», etter at Terboven har gitt klarsignal til dette på grunn av mangel på arbeidskraft. Enhver arbeidsfør person kan pålegges å utføre arbeide på et anvist arbeidssted. Det første resultatet av ordningen blir at arbeidere i jernindustrien blir overført til skipsverft som tyskerne bygger i tilknytning til ubåthavner i Trondheim og Bergen. Antallet nordmenn som arbeider på tyske anlegg øker stadig, og den som nekter risikerer bøter og fengsel opp til tre måneder. Wehrmacht kommer til å motta omtrent 10 000 nyutskrevne nordmenn som arbeidskraft i løpet av sommeren. (09.07.1941)

Hitler har gitt Terboven ordre om at alle norske kirkeklokker skal demonteres og sendes til Tyskland for å smeltes om til krigsbruk. I den forbindelse går en melding ut fra Kirkedepartementet om at alle kirkeklokker skal registreres, noe som tolkes som et varsel om rekvisisjon. Biskop Berggrav kaller sammen til et hastemøte for biskopene. Hitler har gitt samme ordre til andre tyskokkuperte land. (09.07.1941)