Den tyske, armerte minesveiperen Jan Hubert synker ved innseilingen til Kristiansand etter kollisjon med det finske lasteskipet Aura i tykk tåke. Mannskapet reddes og plukkes opp av Aura. (08.07.1941)

Flyalarm i Vardø igjen. Fem-seks fly i stor høyde har kurs fra nord-nordøst mot sør. 12 til 15 bomber slår ned i området Hasselnes, damskipskaia, ytre del av bebyggelsen i Vestervågen og i øvre del av Festningskaia. Flere mennesker blir sterkt og lettere skadet, og flere bygninger blir truffet, blant andre gamlehjemmet. Sju motorbåter på havna blir mer eller mindre skadet. (08.07.1941)

Livbåter henger utsvinget på alle skip; det står ofte om sekunder etter torpedering. (08.07.1941)

Ny kjøtt- og fleskrasjonering i Oslo: «Vi får kjøpekort for kjøtt og flesk. Utdeles av Forsyningsnemnda og leveres til kjøpmannen. Strengere kontroll med produsentenes eget forbruk. Et husdyrregister skal opprettes». Salg av kjøtt, flesk og pølser kan bare foregå til faste kunder, og det kan ikke selges mer om gangen enn det som trengs til ett måltid. Det er nå kun tillatt å handle disse varene hos én forretning, og forbrukere som hittil har handlet i flere forretninger må framover holde seg til én. Denne rasjoneringen blir effektiv over hele landet til høsten. (08.07.1941)