Norsk-tysk kulturaften avholdes i Colosseum. Hitler-ungdommens radio-orkester fra Berlin spiller, og 10 norske og 10 tyske jenter holder gymnastikkoppvisning. Dr. Jutta Rüdiger og Quisling er til stede sammen med en rekke prominente gjester. (13.07.1941)

BAKGRUNN: Etter tyskernes okkupasjon dro de fleste fastboende i fiskeværet Kiberg mellom Vardø og Vadsø over til Sovjetunionen med fiskeskøyter. Mange er kommunister og reiste fordi de fryktet for å bli forfulgt av tyskerne. Kvinnene og barna har stort sett fått arbeid på jordbrukskollektiver i Ural, mens de fleste menn etter forhør og internering har blitt vervet til den sovjet-russiske militære etterretningstjeneste. Mange av disse mennene får nå, etter tyskernes inntog i Sovjetunionen, etterretningsoppdrag langs kysten av Finnmark og Nord-Troms. De skal overvåke og gi radiomeldinger om tysk skipstrafikk. Resultatet blir at sovjetiske ubåter klarer å senke totalt omtrent 80 tyske lasteskip i løpet av krigen. Tyskerne prøver å rive opp nettverket på 45 «partisaner», og nær halvparten blir etter hvert sporet opp. Disse blir skutt i kamp eller senere henrettet. Etter krigen flytter de som er igjen av russlandsfarerne tilbake til Kiberg. (13.07.1941)