Lønnssatsene i skogbruket settes opp med 10% for å oppmuntre folk til å ta jobb i skogen. (01.07.1941)

Det blir forbudt å avertere bytte av rasjonerte varer. Senere presiseres det at det gjelder alle nærings- og nytelsesmidler. (01.07.1941)

Avgifter på øl, tobakk, sigaretter, sjokolade og alkoholfrie drikkevarer blir satt opp. Det blir også lagt avgift på en del luksusvarer, blant annet smykker, gull- og sølvvarer og parfyme. (01.07.1941)

Kultur- og folkeopplysningsdepartementet oppretter Statens teaterdirektorat, som skal ha overoppsyn med teaterlivet i hele Norge. En kjent teaterkritiker, som også er NS-medlem, blir ansatt som leder. (01.07.1941)

Statspolitiet er formelt opprettet av politiminister Jonas Lie. Stapo er bemannet bare med nordmenn, men skal stå i nær kontakt med tyske Gestapo og utføre samme slags oppgaver, eksempelvis etterforskning rettet mot hemmelige aviser og radiomottakere, grenseovergang, våpentilførsler og militær og sivil motstand. (01.07.1941)

MTB 5, den ene av våre to motortorpedobåter, ligger i havn i Dover når det inntreffer en eksplosjon i maskinrommet. Fire mann blir drept, to blir såret og båten blir ødelagt. Dermed har begge de første norske MTB-ene gått tapt. (01.07.1941)