I et brev fra speidersjef H. Møller Gasmann til alle speiderkretser, bes alle kretser om å sende inn oppgave over de tropper som arrangerer sommertur eller leir denne sommeren. Det er Departementet for Arbeidstjeneste og Idrett som har pålagt forbundet dette. (02.07.1941)

Handelsdepartementet kunngjør at i henhold til Rikskommissariatets bestemmelse skal førere av fiskefartøy hjemmehørende i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark som skal fiske utenfor tremilsgrensen innen 31. juli ha skaffet seg fisketillatelse utstedt av Rikskommissariatet. I Finnmark fås den også ved henvendelse til fiskeoppsynet. (02.07.1941)

NS forbyr i en kunngjøring «enkeltaksjoner» fra medlemmenes side. Partiet vil gripe inn mot overtredelser, og vedkommende vil bli stilt til ansvar. (02.07.1941)

Nok en eksportgruppe i Ålesund skal reise mot Shetland om bord i en fiskebåt. Til rors står Marino Nilsson, medlem av gruppen på sju mann. På vei ut fra kai ser de en tysk schnellbåt komme ut fra havnen. Den fosser forbi og legger seg på tvers av kursen. Få minutter senere er de alle fanger, tatt på fersk gjerning. Dagen etter slippes Marino Nilsson fri, og da forstår de andre at han er angiver og jobber for tyskerne. Nilsson reiser til Bergen for å fortsette sitt virke som agent for Gestapo. (02.07.1941)

Avisene melder at «kjente menn innen norsk næringsliv kaller til kamp mot bolsjevismen». Den norske legion, som nettopp er opprettet, har første dags verving: «Mange har meldt seg – 147 bare fra Arbeidstjenesten. Stort innrykk på frivillighetskontoret i Oslo». Mange legger vekt på Finlands situasjon og et ønske om å hjelpe nabolandet og sikre Norges østgrense mot Sovjet. Noen tror at en ved å melde seg inn i Den norske legion kan få stoppet krigshandlingene og spare landet. (02.07.1941)