Det arrangeres Strømpekveld i Hjemmenes Vel i Ålesund i kveld. Deltakere blir oppfordret til å ta med seg strømper, saks, nål og tråd. Under frøken Vikers ledelse skal de få lære seg å sy om gamle klær og tilegne seg nye stoppe- og lappemetoder. (10.02.1941)

Flåmsbana er nå åpnet for begrenset persontrafikk, etter at banen etter sterkt påtrykk fra tyskerne ble åpnet for godstrafikk i august. Tyskerne bruker banen til transport av materialer til aluminiumsanlegget de bygger i Årdal. Kjøretiden fra Myrdal til Flåm er 1 time og 5 minutter, og kjøretiden oppover er ett kvarter mer. (10.02.1941)

Det er økt interesse for kaninhold, særlig på Vestlandet. Det er veldig vanskelig å få tak i avlsdyr, som blir betalt med 10-20 kroner. En fire måneder gammel kanin gir ca. 1,5 kilo kjøtt. (10.02.1941)

Et britisk fly blir skutt ned over Trondheim under dramatiske omstendigheter: Splinter fra de tyske granatene som blir skutt etter flyet treffer 8 elever i skolegården på Berg skole, idet de er på vei inn i tilfluktsrommet. Én av elevene omkommer og tre britiske flysoldater mister livet. Flyet styrter i de tyske kasernene i Festningsleiren, mens noen rester av flyet havner i Stadsingeniør Dahls gate og starter en brann. En flymotor treffer et hus i Haldens gate og starter en brann der også. Kameratene Rolf Hesselberg og Hans Heieraas er blant vitnene til det som skjer. Rolf Hesselberg (bildet) forteller i sine memoarer:

(10.02.1941)

Tobakkdyrkere i Luster i Sogn henvender seg til departementet og ber om tillatelse til å dyrke tobakk også i år. På 5000 mål kan det dyrkes nok til å dekke 20 % av landets behov. Forutsetningen er at de får mulighet til å opparbeide nytt land, slik at det ikke går ut over eksisterende åkerareal. Tobakkfabrikkene melder også sin interesse for Sogne-tobakk. (10.02.1941)