Moritz Rabinowitz, arrestert i desember, blir overført fra Stavanger Kretsfengsel til Møllergata 19. Han har lenge vært tydelig kritisk til nazistene, og skrev i en bok fra 1933: «Nogen særlig glede av jødeforfølgelsene vil Hitler ikke opleve. […] Selv Hitler er ikke istand til å stanse utviklingen og kulturens fremgang.» (26.02.1941)