Tyskerne kunngjør i Langesund blad at de skal ha en skyteøvelse med skarpskyting mot mål ute på isen, syd for Langesund. Det blir advart med at det vil bli store hull i isen som kan være farlige for folk. Feltkanonene er plassert på et område vest for Sosietetsbygningen ved Langesund Bad. Avdelingen som utfører øvelsen er en tysk feltartilleriavdeling ledet av major Lutken. (27.02.1941)