I dag faller dommen i tysk krigsrett i Haugesund-saken, der 18 personer blir kjent skyldige i omfattende spionasje for fienden. Disse 18 står bak den første radiosenderen som fikk kontakt med London allerede i juni 1940. SIS i England har fått en rekke verdifulle meldinger om skipsfart, tyske tropper og befestninger. Gruppen ble sprengt ved angiveri i august. Ti blir dømt til døden (bildet), syv får tukthus og én blir frikjent. Dødsdommene blir senere omgjort til ti års tukthus, som skal sones i Tyskland. To av de sytten omkommer under oppholdet i Tyskland. (25.02.1941)