Tyskerne er tidlig klar over at det foregår utstrakt illegal virksomhet i Bergens-området. Under opprullinger i Bergen dukker navnet Roald Alvær stadig opp. Han har hjulpet til med bygging av radiosendere for kommunikasjon med England, hjulpet nordmenn på flukt og smuglet våpen. Roald blir arrestert, men klarer å rømme. Under rømningen faller han utfor et stup og blir tvunget til å oppsøke sykehus. Han blir angitt og arrestert igjen dagen etter. Han fengsles i Bergen og blir senere sendt til Tegel fengsel i Berlin. (25.02.1941)