Hitler kommer med en førerforordning som åpner for at alle menn i tysk tjeneste kan søke om å få innvilget ekteskap med blant annet norske kvinner. For å kunne inngå et norsk-tysk ekteskap må de forlovede levere en ekteskapssøknad til tyske myndigheter. (28.02.1941)