I Ålesund går det rykter om at en tysk soldat ble funnet ihjelfrosset ved en tysk vaktpost i byen. Tyskerne bygger nå flere kanonstillinger og har en rekke lastebåter liggende ute på Valderhaugfjorden. Folk flest i området har en generell oppfatning om at britene og de norske styrkene i England vil gjøre en invasjon i Norge utpå vårparten for å jage tyskerne ut. (07.02.1941)

Ivar Duesund stilte tidlig sin motorbåt til disposisjon for å hjelpe norske soldater og agenter som kommer til Norge fra Shetland og England. Han er kontaktmann for flere av de tidlige sabotasjeoperasjonene som har kommet over Nordsjøen. Men med god hjelp av enkelte nordmenn får tyskerne vite hvem som eier motorbåten og hvor Ivar bor. Tyske soldater oppsøker hjemmet hans, men kommer til tomt hus. En nabo springer avgårde for å varsle Ivar om at tyskerne er ute etter han. Ivar vil imidlertid ikke rømme unna, fordi han er redd for hva som vil skje med familien. Tyskerne greier dermed å få tak i han, og han blir arrestert og ført til Bergen kretsfengsel. Hjemme sitter en hel familie igjen; mor, far, søsken, kona Ingeborg og tre små døtre. Ivar blir senere dømt til døden for spionasje. (07.02.1941)

De nye 1- og 2-kroners-sedlene utstedt i desember blir ofte påtegnet med Kong Haakons navnemerke, i protest mot okkupasjonsmakten. Noen skriver på «Leve Kongen», «ned med Quisling og forræderne» og liknende. (07.02.1941)

Melding fra politimesteren i Ålesund: Alle som holder brevduer og duer av annen sort skal straks melde fra om dette. Det er utstedt foreløpig flygeforbud for brevduer og andre duer. (07.02.1941)