Kort tid etter at Karl Johan Aarsæther reiste til Shetland er han nå tilbake i Norge med M/B Mars. Hans mål som agent på Sunnmøre er å etablere hemmelig arbeid og etterretning mot tyske militære mål. Det skal også etableres radiostasjoner, og både Karl Johan og hans bror kommer til å bedrive flyktningtrafikk til Storbritannia og bistå agenter som har sabotasjeoppdrag i Norge. (01.02.1941)

Fra i dag er det i byer med mer enn 10 000 innbyggere innført forbud for leger mot å bruke bilene sine. De respektive byers transportutvalg skal lage en ordning med legebilsentral, og i noen byer blir dette enkelte drosjers oppgave. Noen av drosjene skal stå til disposisjon døgnet rundt for leger, jordmødre og øyeblikkelig hjelp. (01.02.1941)

Fartøyet Hardhausen på 70 tonn blir skutt i senk av et tysk batteri på Tjeldodden i Ofoten, da det ikke fører riktige signalflagg. To av mannskapet blir drept. (01.02.1941)

Biskopene får et etterlengtet svar fra statsråd Skancke, men finner ikke svaret tilfredsstillende. Bispekollegiet bekymrer seg over hvorvidt staten vil «opprettholde orden, rett og rettferdighet slik vår kirkes bekjennelse forutsetter». De beslutter at korrespondansen med Skancke skal offentliggjøres og utarbeider et dokument som kommer til å gå under navnet hyrdebrevet. (01.02.1941)

Kristen Branum, Knut Hansen og Knut Adler Sæthre blir dømt til døden i krigsrett i Bergen. En fjerde får fem års tukthus. Alle dømmes for å ha drevet en hemmelig radiosender «som sendte meldinger om den tyske forsvarsmakt». I dommen heter det at følgene er at Bergens sivilbefolkning risikerer stor skade på liv og eiendom. Med dette legger krigsretten skylden på de dømte for eventuelle skader under allierte flyangrep. Det settes i gang en benådningsaksjon, og de tre dødsdømte får senere omgjort dommen til tukthus i Tyskland. (01.02.1941)

Himmlers ekstratog ankommer Otta stasjon. Her blir han møtt av en bilkortesje som frakter ham mot Dovre stasjon og den gamle kongsgården Tofte. Fra stasjonen spaserer følget over jordene opp til gården og blir møtt av vertskapet. Sammen med blant andre Jonas Lie blir han vist omkring på gården. Kaffe og rømmegrøt blir servert. På sitt Norgesbesøk ønsker Himmler å lete opp ur-germanernes vogge. (01.02.1941)

Innenriksdepartementet gir beskjed til alle fylker om at alle organisasjoner og foreninger må registreres, slik at NS får oversikt og kontroll over disse. (01.02.1941)