Kong Haakon er i Kingston House i London for å ha samtaler med statsministeren, utenriksministeren og finansministeren. Noen har antydet at kongen må forberede seg på å personlig overta den politiske makten når han kommer hjem. Han frykter at også enkelte i Norge har samme tanke, så han presiserer at han ikke ønsker å drive politikk for egen regning, men ønsker som før å være en konstitusjonell konge. (27.02.1941)