Terboven sender ut flere forordninger om dødsstraff for å yte bistand til fienden, blant andre forordningen om engelsk spionasje og forordningen om kontroll med gjester i herberger og passasjerer på skip. Han påpeker at nordmenn kommer inn under tysk straffelov fordi Norge er besatt av tyske tropper. Enhver som spionerer for fienden, sprer anti-tysk propaganda, forsøker å flykte til England eller hjelper allierte krigsfanger å rømme, vil få dødsstraff eller tukthus. Ringeakt for hakekorset regnes også blant de alvorligste forseelser. Gestapo får med disse forordningene mer ild på bålet sitt, og tortur blir mer og mer vanlig under forhør fremover. (25.02.1941)