Den tyske hjelpekrysseren Atlantis, som har kamuflert seg som en norsk fraktebåt ved navn Tamesis, kaprer D/T Ketty Brøvig utenfor Persiabukta. Ketty Brøvig har 6370 tonn fyringsolje og 4125 tonn diesel ombord. Én person omkommer noen dager senere av skadene han fikk under kapringen. De neste dagene leverer D/T Ketty Brøvig bunkers til både Atlantis, krysseren Admiral Scheer og forsyningsskipet Tannenfels. (02.02.1941)

Leder for Hitler-Jugend, Artur Axmann, er på besøk i Oslo mens Himmler er på reise nordover. Han deltar i et fakkeltog og et møte i Colosseum, her avbildet sammen med general Nikolaus von Falkenhorst og Quisling. Axmann åpner også Hitler-Jugend-utstillingen «Tysklands ungdom» i Håndverkeren. (02.02.1941)

Henry Rinnan, som har tatt på seg rollen som agent for Gestapo i Trondheim, er i Ålesund-området. Han har fått høre om Englandstrafikken som er i gang og ønsker å rulle opp denne. Han gir seg ut for å være norsk offiser og klarer å oppnå en viss kontakt med folk i byen, men uten at han oppnår noe videre resultat. (02.02.1941)

Kort tid etter at Himmler og Terboven har begitt seg nordover, kommer en ordre om at avisene heretter skal omtale Quisling som NS’ leder, ikke NS’ fører. Quisling må vente et par uker til Himmler er tilbake i Oslo før han får fremlagt sine protester på dette. Det fremstår som tydelig at Himmler ikke har mye til overs for Quisling, og han pratet nesten ikke med ham ved edsavleggelsen i forrigårs. (02.02.1941)