Politiminister Jonas Lie er fortsatt på reise med Himmler i Nord-Norge, og hans adjutant Gard Holtskog er misfornøyd med tingenes tilstand i departementet. Han klager på at embets- og tjenestemennene i departementet har endret atferd under Lies fravær; personalet har «sluttet med å anvende den gamle norske hilsen. Forandringen er helt påfallende». Holtskog bemerker særlig at initativet i departementet har forsvunnet etter at Lie reiste og at innkomne saker behandles tregt: «Siden Lie reiste er det ikke lenger mulig å få klar og grei beskjed om noen verdens ting og inspirasjonen er nærmest borte». (08.02.1941)

Stifteren av Harstad krets av Nasjonal Samling, Andreas Olssøn, sender en skriftlig anmeldelse til politimesteren på fru Falch fordi hun har «demonstrert» ved å gå med binders i kåpeoppslaget. (08.02.1941)

Jacob Skylstad, som er redaktør for Norges Bondelags innstikk «Nasjonalbladet» i Adresseavisen, skriver at «den norske regjeringen i London setter sin ære i å blokkere Norge og å sulte ut befolkningen». Han omtaler dessuten kong Haakon som «landstrykeren Carl Fredriksen». (08.02.1941)

Finn Knutinge Kaas, som meldte seg inn i NS i oktober, har tatt arbeid for Sicherheitsdienst (SD) i Oslo. Kaas skal arbeide med infiltrasjon, slik at han får innpass i illegale grupper. Han skal stå for mange av de største og mest alvorlige opprullinger av illegalt arbeid flere steder i landet. (08.02.1941)

Før årsskiftet ble den norske værstasjonen på Jan Mayen brent og evakuert i frykt for tyske angrep. Mannskapet evakuerte til England, men overveielser om den strategiske betydningen av værobservasjonene for de allierte gjør at man planlegger å opprette en ny værstasjon på øya. Planen er at mannskapet skal returnere sammen med norske soldater. (08.02.1941)

Restopplaget av hyrdebrevet fra biskopene, som var planlagt utsendt i 50 000 eksemplarer, tas i beslag av Gestapo. Dette gjelder 7000 eksemplarer. Politiet landet rundt får også beskjed om å beslaglegge det som allerede er sendt ut. Politiet klarer etter hvert å beslaglegge rundt 20 000 eksemplarer. (08.02.1941)