DS Tejo av Oslo er på reise fra Oporto til Belfast med en last vin når hun blir angrepet og senket av tyske fly. Skipet blir først beskutt med mitraljøseild, før et fly slipper to bomber. Brodekket sprenges, det oppstår brann og livbåtene blir ødelagt. Tre mann hopper til sjøs og fire mann omkommer. Overlevende plukkes opp av en britisk jager. (09.02.1941)

Leif Andreas Larsen, som sammen med blant andre Max Manus kjempet i Gösta Benckerts kompani på Kongsvinger festning og i Glåmdalen under felttoget, forlater Norge med skøyta MK Motig på vei mot Shetland. Larsen har 20 års erfaring på båt og kjenner havet kalle. Etter hvert skal han bli en del av myndighetenes avdeling ved navn Naval Independent Unit, eller «Shetlandsgjengen» som den skal bli kjent som på folkemunne. (09.02.1941)

Det er søndag, og mange prester har fått tilsendt hyrdebrevet fra biskopene. De leser det opp under søndagsgudstjenester landet rundt. Politiet har noen steder nektet brevet opplest. Protesten mot NS har allerede nådd alle landsdeler, og brevet er nå allment kjent. Brevet leses også opp i radioen fra London. (09.02.1941)

Det første nummeret av en ny tysk dagsavis i Norge, Deutsche Polarzeitung, kommer ut i Tromsø. Tyskerne stanset avisen Nordlys allerede i august, og har nå rekvirert avisens bygning og utstyr i Grønnegata 110 for å trykke egen avis. Avisens målgruppe er de tyske soldatene i Nord-Norge og etter hvert også på andre deler av Nordkalotten. (09.02.1941)