I Nord-Norge innføres rasjonering av kondensert melk. Det er planer om opprettelse av et kriselager, slik det allerede er opprettet i Bergen for blant annet melk, klippfisk, tørrfisk og saltet sild. (25.02.1941)