Det forlanges nå at alle menighetsblader skal underlegges sensur. Dette faller ikke i god jord hos domprosten i Bergen, som svarer kontant at alle blader i Bergens-området stoppes hvis så skjer. (28.02.1941)