Utenriksminister Halvdan Koht får innvilget sin søknad av 27. januar om avskjed fra sin stilling, etter tre måneders sykepermisjon. Koht reiser til USA og blir der resten av krigen, blir opptatt med litterært arbeid og sliter med depresjon og skyldfølelse. Han bosetter seg i Washington D.C. hos datteren Åse G. Skard og svigersønnen. Trygve Lie har overtatt som utenriksminister. (21.02.1941)

Teolog Sigmund Feyling, den nye NS-utnevnte ekspedisjonssjefen i Kirkedepartementet, holder foredrag i NRK der han hevder at «den nåværende autoritære stat ligger nærmere den lutherske bekjennelse enn den tidligere demokratiske statsform». Feyling mener prester skal være lydige mot makthaverne og at Quisling er Guds gave til Norge. (21.02.1941)

Prins Harald (til venstre) fyller 4 år. Han oppholder seg på eiendommen Pook’s Hill utenfor Washington, sammen med sin mor Märtha og sine søsken. Kronprinsessen jobber utrettelig for å hjelpe landsmenn og tale Norges sak, og hun besøker stadig norske skip, hospitaler og kirker. President Roosevelt med frue har blitt nære venner med den norske familien. På bildet har kronprinsessen og barna nettopp ankommet New York, 1940. (21.02.1941)