Tyskerne er tidlig klar over at det foregår utstrakt illegal virksomhet i Bergens-området. Under opprullinger i Bergen dukker navnet Roald Alvær stadig opp. Han har hjulpet til med bygging av radiosendere for kommunikasjon med England, hjulpet nordmenn på flukt og smuglet våpen. Roald blir arrestert, men klarer å rømme. Under rømningen faller han utfor et stup og blir tvunget til å oppsøke sykehus. Han blir angitt og arrestert igjen dagen etter. Han fengsles i Bergen og blir senere sendt til Tegel fengsel i Berlin. (25.02.1941)

Tyskernes slagskip Tirpitz er nå operativt. Skipet er oppkalt etter den tyske marineminister og storadmiral Alfred Freiherr von Tirpitz, og det skal jakte på allierte handelsfartøy i Nord-Atlanteren og operere mot konvoiene til Murmansk. Skipet er noe større enn søsterskipet Bismarck. (25.02.1941)

I Nord-Norge innføres rasjonering av kondensert melk. Det er planer om opprettelse av et kriselager, slik det allerede er opprettet i Bergen for blant annet melk, klippfisk, tørrfisk og saltet sild. (25.02.1941)

Vinmonopolet trenger mer brennevin og fører forhandlinger med flere av de største treforedlingsbedriftene, blant andre Union og Borregaard, om kjøp av store kvanta sulfittsprit. (25.02.1941)

I dag faller dommen i tysk krigsrett i Haugesund-saken, der 18 personer blir kjent skyldige i omfattende spionasje for fienden. Disse 18 står bak den første radiosenderen som fikk kontakt med London allerede i juni 1940. SIS i England har fått en rekke verdifulle meldinger om skipsfart, tyske tropper og befestninger. Gruppen ble sprengt ved angiveri i august. Ti blir dømt til døden (bildet), syv får tukthus og én blir frikjent. Dødsdommene blir senere omgjort til ti års tukthus, som skal sones i Tyskland. To av de sytten omkommer under oppholdet i Tyskland. (25.02.1941)

Terboven sender ut flere forordninger om dødsstraff for å yte bistand til fienden, blant andre forordningen om engelsk spionasje og forordningen om kontroll med gjester i herberger og passasjerer på skip. Han påpeker at nordmenn kommer inn under tysk straffelov fordi Norge er besatt av tyske tropper. Enhver som spionerer for fienden, sprer anti-tysk propaganda, forsøker å flykte til England eller hjelper allierte krigsfanger å rømme, vil få dødsstraff eller tukthus. Ringeakt for hakekorset regnes også blant de alvorligste forseelser. Gestapo får med disse forordningene mer ild på bålet sitt, og tortur blir mer og mer vanlig under forhør fremover. (25.02.1941)