Kulturdepartementet sender ut «Forordning om vern av den norske bokheimen». Den er lagd med samtykke fra Terboven og i samråd med Politidepartementet. Forordningen fastslår at bøker og skrifter «som skader den nasjonale og sosiale framgangen» til det norske folk kan bli beslaglagt og inndratt uten vederlag. Forbudt og skadelig litteratur er først og fremst politiske, ideologiske og «umoralske» bøker. En liste med over 300 bøker blir etter hvert offentliggjort. (17.02.1941)

Etter alle sammenstøtene med hirden i Bergen går elevene ved de høyere skolene til to dagers streik. Lærere og elever sender et brev til den kommissariske statsråden, med gjenpart til Gebietskommissar Christen i Bergen, der de tar kraftig avstand fra hirdens brutale opptreden. Bildet viser tyske soldater som jager streikende skoleungdom. (17.02.1941) (Fotograf Arne Berge, fra Åse Løvaas Pedersens samling)

Rolf Strømsheim fra Ålesund skriver i dagboka si: «Det blir nå ikke ansett som skam å sitte i fengsel (fengslet av Gestapo), men heller som en ære. Forbrytere og tyver og annet kjeltringpakk er løslatt for å settes inn i Hirden. Det blir gjort mye narr av NS gjennom vitser, f.eks. «Heil og sæl, svelt ihjel», «Alle tiders usling, Vidkun Quisling».» (17.02.1941)