Tor Gjesdal er kalt til London for å bygge opp og lede eksilregjeringens informasjonskontor. Han blir også statsminister Nygaardsvolds presserådgiver. Gjesdal har oppholdt seg i USA siden kapitulasjonen, der han jobbet som presseattaché ved legasjonen i Washington. (20.02.1941)

Den NS-oppnevnte ordføreren i Ålesund, Nicolai Helseth, blir forfremmet til dommer i NS-styrets kommissariske høyesterett i Oslo, under ledelse av justitiarius Jacob Andreas Mohr. Lærer og lokalpolitiker Gustav Sveen blir ny ordfører i Ålesund. (20.02.1941)