I Tromsø er venstremannen Alfred Nilsen gitt ny tillit som ordfører etter nyordningen. Nilsen nærer avsky for nazismen og dens vesen, men velger likevel å være ordfører. Han er klar over motstanden i befolkningen og går ut med en appell i avisen som avsluttes slik: «Tidene er så alvorlige at vi alle, uansett sympatier og antipatier, plikter å yde det arbeid vi kan for å føre byen vår gjennom denne vanskelige tid, så langt som vi selv rår over forholdene.» Det nazistene ikke vet er at Nilsen er én av ni menn i «Rådet», en gruppe fremtredende menn i Tromsø som kom sammen etter Terbovens nye forordninger i høst. «Rådet» anser det som farlig å organisere væpnede grupper for tidlig, men de blir enige om en handlingsplan: 1) Rekognosering av forbindelseslinjer mellom Tromsø og egnede steder på yttersiden av Senja og Kvaløya for opprettelse av en forbindelse til England. 2) Organisering av et hemmelig forbindelsesnett med sentral i Tromsø, for spredning av informasjon og nyheter. 3) Forberedelse til oppsetting av en sivil administrasjon med en politistyrke, i tilfelle landsdelen skulle bli avskåret fra resten av landet ved en (alliert) invasjon. «Rådet» blir etter hvert viktig og kommer til å knytte tette forbindelser til SIS i England og etterretningsorganisasjonen XU. (15.02.1941)

På Sunnmøre kommer forbud mot å kjøpe matpoteter av andre enn de som forsyningsnemndene har leveringskontrakt med. (15.02.1941)

Hitler gir ordre om en rekke tiltak for å sikre Norge mot alliert invasjon, blant annet utbygging av kystforsvaret. Planleggingen av angrepet mot Sovjetunionen har begynt, og Hitler og generalene frykter en tofrontskrig. Generalene tror britene vil slå til i Middelhavet, mens Hitler og Himmler mener de vil prøve seg i Norge. Dette er noe av årsaken til at Himmler har brukt mye tid nordpå under sitt besøk, og han anmoder Terboven om å innføre en strengere sikkerhetsmessig linje i Norge. Terboven vil følge opp dette med en rekke nye forordninger fremover. (15.02.1941)

SS-kommandant Heinrich Himmler avslutter sitt norgesbesøk. Siden 28. januar har han opplevd mye av landet. Statsråd Riisnæs forteller at «han kunne forbausende meget norsk historie, endog gammel norsk slektshistorie». Himmler konkluderer med at samarbeidet med Terboven er godt og at SS har klart å sikre stor innflytelse både i Reichskommissariat og NS. (15.02.1941)

Statsråd Hagelin sender ut nytt rundskriv om at alle søkere til stillinger i stat og kommune skal vurderes av NS’ personalkontor for offentlig tjeneste (NSPOT). Søkerens politiske holdning skal være utslagsgivende; medlemskap i NS skal bli lagt avgjørende vekt på. Alle ansettelser skal forhåndsgodkjennes av NSPOT. Målet er å fylle etatene med «rettroende» nazister. (15.02.1941)