En ny kontingent av Regiment Nordland samles på Rosenhoff skole før avreise til Tyskland og tjeneste for nazistene. En avdeling av Waffen SS og Hirden står oppstilt, og hver enkelt får håndhilse på brigadeführer Hermann etter en kort høytidelighet. (22.02.1941) (Faksimile: Aftenposten arkiv)

Aftenposten annonserer for tyskernes musserende vin kalt sekt. Likheten med nazistenes ideologi og ordlyd er slående: «Vinens rase og renhet gir også den tyske sekt dens særpreg». (22.02.1941) (Faksimile: Aftenposten arkiv)

I en oppfordring i Sandefjords Blad går det frem at Israelsmisjonen samler inn penger til jøder i Romania og Ungarn. Det er Sandars sokneprest Ole A. B. Prytz som ønsker at det skal ofres i kirkene til inntekt for de trengende i Romania. Dette vekker sterke reaksjoner blant NS-medlemmer i byen, og fylkesordfører I. L. Elieson sier at jødene i Romania ikke trenger en håndsrekning fordi de besitter 60 % av inntektene i landet. Videre anklager han prost Prytz for å være ansvarsløs. NS-avisen Fritt Folk omtaler episoden, og aviser får forbud mot å omtale Israelmisjonens arbeid. (22.02.1941)

Til tross for forbudet mot kongevennlig propaganda finner tyskerne stadig «leve kongen», valgspråket «alt for Norge» eller kongens monogram malt på husvegger, vinduer og gjerder. Støtten har mange former, også i form av strikkevanter. (22.02.1941) (Foto: Scanpix)

Et nytt trekk i samfunnsbildet er at hushjelpene forsvinner. Mange har behov for hushjelp og har avertert etter dette, men det kommer svært lite respons. Én forklaring er at det er forholdsvis lett å få annet arbeid, blant annet for tyskerne. Hushjelparbeidet er ikke like ettertraktet som det var. (22.02.1941)